INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA REJONOWEGO IM.DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

 

 

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjent├│w jest:

Szpital Rejonowy im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

ul. Gamowska 3

47-400 Racib├│rz

tel. 32 755 37 37

fax. 32 755 50 49

www.szpital-raciborz.org

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach zwi─ůzanych z ochron─ů danych osobowych w Szpitalu Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö z Inspektorem Danych  Osobowych: 

iodo(at)szpital-raciborz.org

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane s─ů w celu:

1.      Zapewnienia bezpiecze┼ästwa os├│b i ochrony mienia, w tym w celu zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji, na podstawie przepis├│w art. 6 ust. 1 lit. f og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO),

2.      Zapewnienia mo┼╝liwo┼Ťci sta┼éej obserwacji pacjent├│w na podstawie przepis├│w art. 9 ust. 2 lit. h<s> </s>og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ┼Ťwiadcze┼ä gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Administrator informuje, ┼╝e nie jest w stanie zidentyfikowa─ç wszystkie osoby, kt├│rych wizerunek jest rejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane s─ů: wizerunek os├│b, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazd├│w.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mog─ů by─ç przekazywane podmiotom upowa┼╝nionym na podstawie przepis├│w prawa.

 

Okres, przez kt├│ry dane osobowe b─Öd─ů przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane s─ů przez okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 miesi─ůce. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowi─ů dow├│d w post─Öpowaniu prawem przewidzianym lub administrator powe┼║mie wiadomo┼Ť─ç, ┼╝e mog─ů one stanowi─ç dow├│d w takim post─Öpowaniu, termin przechowywania mo┼╝e ulec przed┼éu┼╝eniu do czasu prawomocnego zako┼äczenia post─Öpowania.

 

Prawa przys┼éuguj─ůce osobom przebywaj─ůcym na terenie Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu  w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, kt├│rych dane osobowe s─ů przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przys┼éuguje prawo do ┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczno┼Ťci, do ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urz─ůd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urz─Ödu: 8.00 ÔÇô 16.00

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegaj─ů zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 
Copyright © 2019 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu