INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW W SZPITALU REJONOWYM IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU

 

 

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjent├│w jest:

Szpital Rejonowy im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu

ul. Gamowska 3

47-400 Racib├│rz

tel. 32 755 37 37

fax. 32 755 50 49

www.szpital-raciborz.org

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach zwi─ůzanych z ochron─ů danych osobowych w Szpitalu Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö z Inspektorem Danych  Osobowych: 

iodo(at)szpital.raciborz.org

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe pacjent├│w mog─ů by─ç przetwarzane w nast─Öpuj─ůcych celach:

1.    Udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,

2.    Weryfikacja uprawnie┼ä do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej,

3.    Komunikowanie si─Ö w sprawach zwi─ůzanych z koordynacj─ů udzielania ┼Ťwiadcze┼ä, w tym mi─Ödzy innymi dotycz─ůcych organizacji udzielania ┼Ťwiadcze┼ä, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu ┼Ťwiadczenia, badania satysfakcji pacjenta.

4.    Wykonywanie innych czynno┼Ťci pomocniczych przy udzielaniu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, a tak┼╝e czynno┼Ťci zwi─ůzanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepis├│w art. 6 ust. 1 lit. b, c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb─Ödne w celu udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjent├│w Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu mog─ů by─ç przekazywane:

1.         Podmiotom leczniczym wsp├│┼épracuj─ůcym ze szpitalem Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu w celu zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci leczenia oraz dost─Öpno┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.

2.         Dostawcom us┼éug technicznych i organizacyjnych, kt├│re umo┼╝liwiaj─ů udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczeg├│lno┼Ťci dostawcom us┼éug teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprz─Ötu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym.

3.         Osobom upowa┼╝nionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych ┼Ťwiadczeniach zdrowotnych oraz osobom upowa┼╝nionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

4.         Podmiotom upowa┼╝nionym na podstawie przepis├│w prawa.

5.         Organom w┼éadzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorz─ůdu zawod├│w medycznych oraz konsultantom krajowym i wojew├│dzkim, w zakresie niezb─Ödnym do wykonywania przez te podmioty ich zada┼ä, w szczeg├│lno┼Ťci kontroli i nadzoru.

6.         Podmiotom prowadz─ůcym rejestry us┼éug medycznych, w zakresie niezb─Ödnym do prowadzenia rejestr├│w;

7.         Szko┼éom wy┼╝szym lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umo┼╝liwiaj─ůcych identyfikacj─Ö osoby, kt├│rej dokumentacja dotyczy.

 

Okres, przez kt├│ry dane osobowe b─Öd─ů przechowywane

Dane osobowe pacjent├│w s─ů przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Prawa przys┼éuguj─ůce pacjentom w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentom przys┼éuguje prawo do ┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, je┼╝eli przetwarzanie odbywa si─Ö w spos├│b zautomatyzowany jak r├│wnie┼╝ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, je┼╝eli dane przetwarzane s─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych 2016/679.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urz─ůd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urz─Ödu: 8.00 ÔÇô 16.00

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pacjent├│w Szpitala Rejonowego im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu nie podlegaj─ů zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 
Copyright © 2019 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu