2020.08.27 - Ogłoszenie o zamówieniu

2020.08.27 - SIWZ

2020.08.27 - Formularz cenowy

2020.08.31 - Pytania 1

2020.09.02 - Pytania 2

2020.09.03 - Pytania 3

2020.09.03 - Pytania 4

2020.09.04 - Pytania 5

2020.09.08 - Informacja z sesji otwarcia ofert

2020.09.09 - Informacja o wyborze oferty

2020.10.05 - Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

 

 
Copyright © 2022 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu