Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Certyfikacja Certyfikacja

Certyfikacja

„Dążymy do doskonalenia, jakości leczenia”

To hasło misyjne Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, najlepiej pokazuje strategiczny kierunek rozwoju naszej placówki.

Zasada stałego podnoszenia jakości jest realizowana przez kierownictwo szpitala na wielu płaszczyznach.

Pierwszym elementem było wdrożenie w roku 2008, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z międzynarodowymi normami, ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005.

Następnie ustanowiono i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami norm EN ISO 9001:2015 , EN ISO/IEC 27001:2013.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:
1. LECZNENIE SZPITALNE W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH I SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM.
2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W PORADNIACH (AOS).
3. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWNOTNA (POZ).
4. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA.
5. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE W ZAKRESIE BADAŃ GASTROSKOPII, KOLONOSKOPII.
6. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE.
7. RATOWNICTWO MEDYCZNE.

Kolejnym krokiem podjętym przez Szpital było przystąpienie w roku 2011, do wdrożenia zestawu standardów akredytacyjnych, obowiązujących w placówkach szpitalnych, na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku, o akredytacji w ochronie zdrowia.

System akredytacji ma na celu wdrożenie standardów postępowania w leczeniu, zmianę podejścia do pacjenta i poprawę jego stanu bezpieczeństwa.

Standardy wdrażaliśmy samodzielnie, dzięki dużemu zaangażowaniu personelu naszego szpitala.

Standardy obejmują wszystkie obszary działalności szpitala w 15 zakresach:

 1. Ciągłość Opieki
 2. Prawa Pacjenta
 3. Ocena Stanu Pacjenta         
 4. Opieka nad Pacjentem
 5. Kontrola Zakażeń      
 6. Zabiegi i Znieczulenia           
 7. Farmakoterapia        
 8. Laboratorium 
 9. Diagnostyka Obrazowa        
 10. Odżywianie
 11. Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta
 12. Zarządzanie Ogólne  
 13. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 14. Zarządzanie Informacją   
 15. Zarządzanie Środowiskiem Opieki

Potwierdzenie prawidłowości podjętych działań, otrzymaliśmy podczas wizytacji akredytacyjnej przeprowadzonej przez wieloosobowy zespół Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w latach 2012, 2015 i 2020. Rezultatem ostatniej wizytacji jest certyfikat akredytacyjny ważny do roku 2023.

Coraz większa część personelu dostrzega korzyści dla pacjentów i szpitala wynikające z wprowadzonych standardów.

Akredytacja w istotny sposób wpływa na poprawę wzajemnych relacji, uświadamia wzajemną współzależność i całościową kompatybilność wprowadzonych norm.

Poprzez akredytację Szpital uzyskał narzędzie wieloaspektowej samooceny wytyczonej przez standardy akredytacyjne i tym samym uzyskał możliwość stałej optymalizacji uzyskiwanych efektów.