Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Nasienie

Przygotowanie do badań

BADANIE NASIENIA

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO WYKONANIA BADANIA

Materiał przyjmowany jest od poniedziałku do piątku.

NACZYNIA I POJEMNIKI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA MATERIAŁU I DOSTARCZENIA DO LABORATORIUM.

  • Pojemniki do których oddawane jest nasienie powinny być jednorazowe, plastikowe o objętości 60 – 130 ml.
  • Sposób opisania pojemnika: imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj badania, zleceniodawca, okres wstrzemięźliwości płciowej, czas oddania ejakulatu

ZASADY POBIERANIA MATERIAŁU:

Badanie nasienia powinno być wykonane po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 2 do 7 dni.

W przypadku kolejnego badania, pacjent powinien zachować ten sam okres wstrzemięźliwości jak przy pierwszym badaniu.

Przed pobraniem nasienia należy oddać mocz, a wcześniej umyć okolice ujścia cewki moczowej. Do tego celu najlepiej używać jedynie czystej wody, gdyż środki higieniczne mogą zmienić współczynnik pH nasienia. Jednym z zasadniczych punktów oceny jakości nasienia jest pomiar objętości ejakulatu, dlatego podczas pobrania należy dołożyć starań, żeby w pojemniku znalazł się cały uzyskany materiał.

Nasienie należy oddać drogą masturbacji ( w warunkach zapewniających intymność).
Dopuszczalne jest oddanie nasienia w warunkach domowych podczas stosunku płciowego do specjalnej prezerwatywy bez środków plemnikobójczych następnie
nasienie należy przelać w całości do odpowiedniego pojemnika , przy zachowaniu podstawowych zasad higieny.
Jeśli nasienie nie zostało oddane w całości, pacjent zobowiązany jest poinformować o tym personel medyczny.
 
WARUNKI TRANSPORTU MATERIAŁU:

Materiał należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie od oddania ejakulatu – nie przekraczającym 60 minut.
Próbkę należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem – transport w temperaturze 20 – 37°C

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapytaj pracownika laboratorium.