Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Staże podyplomowe

Szpital Rejonowy w Raciborzu informuje:  Skierowani przez okręgowe rady lekarze na staż podyplomowy zgłaszają się do Działu Kadr, celem uzupełnienia formalności i dostarczenia dokumentów:

 1. Skierowanie z OIL
 2. Dyplom ukończenia studiów lekarskich
 3. Prawo wykonywania zawodu lekarza
 4. Świadectwa pracy
 5. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla obywatela RP

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nazwanej „ustawą Kamilka”) od dnia 15.02.2024 r. wszystkie osoby ubiegające się staż podyplomowy zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby, które nie dostarczą wyżej wymienionego zaświadczenia przed rozpoczęciem stażu podyplomowego oraz nie zostaną wcześniej zweryfikowane w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie będą mogły odbyć stażu podyplomowego.

  Po pozytywnej weryfikacji dokumentów otrzymają Państwo skierowania na badania lekarskie, które trzeba wykonać przed rozpoczęciem stażu (orzeczenie lekarskie determinuje podpisanie umowy o pracę).

  W razie pytań proszę o kontakt z Działem Kadr tel. 32 755 5055

  Druki do pobrania:

   1. Podanie na staż podyplomowy POBIERZ

   2. Kwestionariusz dla kandydata POBIERZ

   3. Oświadczenie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym POBIERZ