Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Home Nasz szpital Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 

Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na:

·       udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

·       wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta,

·       wykonanie wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia niezbędnych do stabilizacji funkcji życiowych,

·       monitorowanie funkcji życiowych,

·       prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej,

·       wstępne leczenie zatruć,

·       opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Rejonowego w Raciborzu funkcjonuje kategoryzacja kwalifikacji segregacji medycznej (TRIAGE) określająca pilność i kolejność podjęcia czynności medycznych przez personel medyczny.

 

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym (kategoria 4 pilności) lub niebieskim (kategoria 5 pilności) mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00, natomiast od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 08:00, w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 08:00 dnia danego do godz. 08:00 dnia następnego do punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Na podstawie z §13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Dyrektor Szpitala w Raciborzu określa co następuje:

    a. maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego SOR decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do innego oddziału szpitala w Raciborzu lub wypis do domu wynosi 24 godzin (dwadzieścia cztery godziny),

    b. maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego oddziału do którego kierowany jest pacjent decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział (przyjęciu do hospitalizacji całodobowej) lub wypisaniu do domu wynosi 2 godziny (dwie godziny),

Czasu pobytu pacjenta w SOR nie jest ograniczony limitem jedynie w sytuacji kiedy pacjent jest kierowany na leczenie w innym szpitalu lub wystawiane jest zlecenie na lotniczy transport sanitarny.

!!!

Szpitalny Oddział Ratunkowy to nie przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ani przychodnia specjalistyczna. Dlatego nie korzystaj z niego, aby uzyskać:

·         receptę na stosowane przewlekle leki;

·         skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe;

·         zwolnienie lekarskie, wniosek do ZUS, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i druki medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Kontakt 

Lekarze SOR – 32 755 51 24

Pielęgniarka Oddziałowa – 32 755 51 21

 

Rejestracja SOR tel.: 32 755 37 20

e-mail: sor@szpital-raciborz.org