Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

POIiŚ 2014 – 2020

Home Nasz szpital Projekty POIiŚ 2014 – 2020

POIiŚ 2014 – 2020

PROJEKT

„Wsparcie Szpitala Rejonowego w Raciborzu w walce z COVID-19 w ramach POIiŚ 2014-2020” nr POIS.09.02.00-00-0202/211 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie dofinansowania zakupu niezbędnego sprzętu medycznego do walki z chorobą COVID 19 zgodnie ze zidentyfikowanym deficytem sprzętu i aparatury medycznej. Szpital Rejonowy im dr Józefa Rostka w Raciborzu zgodnie z dokumentem „POLECENIE nr 28/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2020 roku” został przekształcony w szpital jednoimienny zakaźny. Od dnia 15 września 2020 r. zgodnie z decyzją z dnia 03 września 2020 roku Wojewody Śląskiego polecono Szpitalowi realizację świadczeń zdrowotnych wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID 19 oraz realizację świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Na moment rozpoczęcia projektu w Szpitalu zidentyfikowano braki w niezbędnym wyposażeniu medycznym do walki z chorobą COVID 19 spowodowaną koronawirusem SARSCoV-2.

PLANOWANE EFEKTY

Projekt realizowany od marca 2021 roku do końca czerwca 2021 roku. Sprzęt zakupiony w projekcie pozwoli na wymianę awaryjnego i przestarzałego sprzętu oraz zaopatrzy Szpital w nowoczesną aparaturę medyczną poprawiającą jakość i skuteczność leczenia chorych.

WARTOŚĆ PROJEKTU – 2 062 926,28 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 2 062 926,28 PLN