Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Zamówienia publiczne Postępowania < 130 tyś zł 21-2022 Inwestor Zastępczy/Nadzoru budowlanego – UNIEWAŻNIONY

21-2022 Inwestor Zastępczy/Nadzoru budowlanego – UNIEWAŻNIONY

POSTĘPOWANIE NR 21-2022

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego

dla projektu pn. Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. „Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja:

30.08.2022 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Adres strony prowadzonego postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120896

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zgodnie z wytycznymi Zapytania ofertowego:

– w formie elektronicznej wykorzystaniem funkcjonalności Bazy Konkurencyjności

– w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szpital-raciborz.org

– w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz

Dokumentacja postępowania:

16.08.2022r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.08.2022r. – Zapytanie ofertowe

16.08.2022r. – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

16.08.2022r. – Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. war. udziału i podst. wykluczenia

16.08.2022r. – Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

16.08.2022r. – Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy

16.08.2022r. – Załącznik nr 5 – Wykaz osób

16.08.2022r. – Załącznik nr 6 – Wykaz usług

16.08.2022r. – Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

16.08.2022r. – Załącznik nr 8 – Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej