Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

centrala telefoniczna

Home Strefa pacjenta RODO centrala telefoniczna

KLAUZULA INFORMACYJNA
CENTRALA TELEFONICZNA – REJESTROWANIE ROZMÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz ,  tel. 032-755 5000.

2.     Administrator Ochrony Danych, powołał Inspektora Ochrony Danych , dostępnego pod tel. 32 755 50 71  oraz adresem mailowym: iodo(at)szpital-raciborz.org

3.     Dane osobowe osób kontaktujących się ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (dalej: osoby kontaktujące się) przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz komunikowania się w innych sprawach, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO))

4.     Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym, podmiotom przetwarzającym oraz podmiotom uprawnionym z przepisu prawa.

5.     Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z terminami wyznaczonymi w przepisach prawa.

6.     Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu.

9.     Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.