Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Zakres badań

Chemia kliniczna

Lp.
Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Białko całkowite TPSurowicaMetoda biuretowa bez indywidualnej próby ślepejDorośli: 6,4 -8,3   
Dzieci:
4,6 – 7,0 do 7 dni
4,4 – 7,6 do 7 miesięcy
5,1 – 7,3 do 1 roku
5,6 – 7,5 do 2 lat
6,0 – 8,0 do 12 lat
g/dl
1 dzień
2.Chlorki Cl
SurowicaPotencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE98 – 107mmol/l1 dzień
3.Magnez Mg
SurowicaEnzymatycznaDorośli: 1,6 – 2,6
Dzieci:
1,5 – 2,2 do 4dni 
1,7 – 2,3 do 6 lat     
1,7 – 2,1 do 12 lat  
1,7 – 2,2 do 20 lat
mg/dl1 dzień
4.Albumina ALB
SurowicaKolorymetryczna z zielenia bromokrezolową2,8 – 4,4 do 4 dni     
3,8 – 5,4 do 14 lat 
3,5 – 5,0 do 60 r.ż.
3,4 – 4,8 > 60 r.ż.
g/dl1 dzień
5.Kreatynina CREASurowicaKinetyczna z alkalicznym pikrynianem0,72 – 1,25 M
0,57 – 1,11 K
mg/dl1 dzień
6.Kwas moczowy URICSurowicaZ urykazą i peroksydazą
3,5 – 7,2 M
2,6 – 6,0 K
mg/dl1 dzień
7.Glukoza GLUSurowicaHeksokinazowa40 – 60 24 godzin
50 – 80 do 1 miesiąca
60 – 100 do 12 lat
70 – 105 do 60 lat
80 – 115 do 70 lat
83 – 110 > 70 lat
mg/dl1 dzień
8.Wapń całkowity CALC
SurowicaKolorymetryczna z Arsenazo IIIDorośli: 8,4 – 10,2
Dzieci:
6,2 – 11,0 do 2 lat
8,8 – 10,8 dzieci 2-12 lat
mg/dl1 dzień
9.Fosfor nieorganiczny PHSSurowicaZ fosforomolibdenianem bez redukcji i z tworzeniem kompleksu fosforomolibdenianowego w środowisku kwaśnym2,3 – 4,7mg/dl1 dzień
10.Bilirubina całkowita TBIL
SurowicaZ 2,5 dwuchlorofenylo-czterobromem
NPD 3,5dwuchlorofenylo sól dwuazoniowa DPD
Dorośli: 0,2 – 1,2 
Dzieci:
0,0 – 6,0 do 24 godz.
0,0 – 10,0 do 48 godz.
0,0 – 12,0 do 5dni
0,0 – 10,0   do 7dni
mg/dl1 dzień
11.Bilirubina bezpośrednia DBILSurowicaReakcja diazowania0,0 – 0,5mg/dl1 dzień
12Azot mocznikowy BUNSurowicaZ ureazą i GLDHDorośli:
8,9 – 20,6 < 50 lat M
8,4 – 25,7 > 50 lat M
7,0 – 18,7 < 50 lat K
9,8 – 20,1 > 50 lat K
Dzieci:
5,1 – 16,8 do 3 lat
7,0 – 16,8 do 13 lat
8,4 – 21,0 do 19 lat
mg/dl1 dzień
13.Trójglicerydy TGSurowicaZ oksydazą fosfoglicerolu i peroksydazą< 150mg/dl1 dzień
14.Cholesterol – całkowity CHOLSurowicaEnzymatyczna z esterazą i oksydazą cholesterolową< 200 dorośli
< 170 dzieci do12 lat
mg/dl1 dzień
15.Cholesterol – HDLSurowicaMetoda bezpośrednia z syntetycznym polimerem i detergentem ASD40 – 60mg/dl1 dzień
16.Cholesterol LDLSurowicawyliczany50 – 135mg/dl1 dzień
17.Żelazo Fe
SurowicaKolorymetryczna z ferenem S bez etapu usuwania białka65 – 175 M
50 – 170 K
µg/dl1 dzień
18.Aminotransferaza asparaginianowa ASTSurowicaKinetyczna z NADH i buforem tris (bez fosforanu 5’-pirydoksalu P-5’-P) wg IFCC5 – 34U/l1 dzień
19.Aminotransferaza alaninowa ALTSurowicaKinetyczna z NADH i buforem tris (bez fosforanu 5’-pirydoksalu P-5’-P) wg IFCC0 – 55U/l1 dzień
20.Fosfataza zasadowa (alkaliczna) ALPSurowicaKinetyczna z p-nitrofenylofosforanem i buforem HEDTA40 – 150 dorośli
Dzieci:
< 500 do lat 12 M, K
< 750 12 – 15 lat M
U/l1 dzień
21.Kinaza kreatynowa CKSurowicaKinetyczna z fosforanem kreatyny i ADP aktywator NAC30 – 200 M
29 – 168 K
U/l1 dzień
22.Dehydrogenaza mleczanowa LDSurowicaKinetyczna kierunek reakcji mleczan – pirogronian NADH125 – 220U/l1 dzień
23.Gammaglutamylotransferaza GGTSurowicaKinetyczna z gamma-glutamylo-3-karboksy-p-nitro-anilidem i glicyloglicyną IFCC12 – 64 M
9 – 36 K
U/l1 dzień
24.Alfa-amylaza  AMY (diastaza)SurowicaZ modyfikowanymi oligocukrami Maltotriozyd CNPG35 – 65 do 1 miesiaca
25 – 125 do 70 lat
20 – 160   > 70 lat
U/l1 dzień
25.Białko C-reaktywne CRPSurowicaTurbidymetryczna< 0,5mg/dl1 dzień
26.Antystreptolizyna ASOSurowicaturbidymetryczna< 200IU/ml1 dzień
27.Sód Na+SurowicaPotencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISEDorośli: 136 – 145
Dzieci:
133 – 146 do 1 miesiąca
138 – 145 do 12 lat
mmol/l1 dzień
28.Potas K+SurowicaPotencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISEDorośli: 3,5 – 5,1
Dzieci:
3,7 – 5,9 do 1 miesiąca
3,4 – 4,7 do 12 lat
mmol/l1 dzień
29.Wapń zjonizowany Ca++Krew pełna hep.Metoda automatyczna – analizator ABL 90 Flex1,15 – 1,29mmol/l1 dzie
30.Czynnik reumatoidalny RFSurowicaTurbidymetryczna< 30IU/ml1 dzień
31.Etanol ETOHSurowicaKinetyczna, spektrofotometryczna z dehydrogenaząAlkoholową ADH0 – 20mg/dl1 dzień
32.Hemoglobina glikowana HbA1cKrew pełna
EDTA
Kolorymetryczna,
immunoturbimetryczna
4 – 6
20 – 42
%
mmol/mol
1 dzień
33.FerrytynaSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa21,8 – 274,7 M
4,6- 204,0 K
ng/ml1 dzień
34.odczyn Waalera -Rosego. SurowicaMetoda hemaglutynacji0 – 8IU/ml1 dzień
35.CholinoesterazaSurowicaMetoda enzymatycznaU/l1 dzień

Elektroforeza

Lp.
Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.ProteinogramSurowicaRozdział elektroforetyczny białek surowicy na 6 frakcjiAlbumina 53,1–65,5
α1 globuliny 2,3–4,6
α2 globuliny 6,5–10,9
β1 globuliny 6,5–10,7
β2 globuliny 3,7–6,0
δ globuliny 11,6–18,6
%
%
%
%
%
%

7 dni roboczych
2.ImmunofiksacjaSurowicamg/dl7 dni roboczych

Chemia kliniczna – DZM wydalanie dobowe

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Dobowe wydalanie:
fosfor nieorganiczny
DZMZ fosforomolibdenianem bez redukcji i z tworzeniem kompleksu fosforomolibdenianowego w środowisku kwaśnym400  – 1300mg/24 godz.1 dzień
2.Dobowe wydalanie:
azot mocznikowy BUN
DZMZ ureazą i GLDH12 000 – 20 000mg/24 godz1 dzień
3.Dobowe wydalanie:
kreatynina
DZMKinetyczna z alkalicznym pikrynianem710 – 1650 K
950 – 2490 M
mg/24 godz1 dzień
4.Dobowe wydalanie:
kwas moczowy
DZMZ urykazą i peroksydazą250 – 750mg/24 godz1 dzień
5.Dobowe wydalanie:
glukoza
DZMHeksokinazowa< 5001 dzień
6.Dobowe wydalanie:
białko w moczu UPRO
DZMTurbidymetryczna z chlorkiem benzetonium50 – 80mg/24 godz.1 dzień
7.Dobowe wydalanie:
Na w moczu
DZMPotencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE40 – 220mmol/24 godz1 dzień
8.Dobowe wydalanie: K w moczuDZMPotencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE25 – 125mmol/24 godz1 dzień
9.Dobowe wydalanie: wapń całkowity w moczuDZMKolorymetryczna z Arsenazo III100 – 300mg/24 godz.1 dzień   
10.Dobowe wydalanie:magnezDZMKolorymetryczna z Arsenazo III72,9 – 121,5mg/24 godz.1 dzień
11.Dobowe wydalanie:chlorki ClDZMPotencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE 110 – 250 dorośli2 – 10 do 1 miesiaca15 – 40 do 12 latmmol/24 godz.  1 dzień
12.Klirens endogennej kreatyninyDZM,SurowicaKinetyczna z alkalicznym pikrynianemWyliczony z wzoru66 – 165 K66 – 163 Mml/min1 dzień

Chemia kliniczna – mocz, PMR

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Białko w moczu – próbka losowaMoczTurbidymetryczna z chlorkiem benzetonium1 – 14mg/dl1 dzień
2.Glukoza w moczu – próbka losowaMoczHeksokinazowa1 – 15mg/dl1 dzień
3.Alfa-amylaza (diastaza)w moczu – próbka losowaMoczZ modyfikowanymi oligocukrami Maltotriozyd CNPG345 – 633U/l1 dzień
4.Kreatynina w moczu – próbka losowaMoczKinetyczna z alkalicznym pikrynianem47 – 110 K
63 – 166 M
mg/dl1 dzień
5.Glukoza w PMRPłyn mózgowo-rdzeniowyHeksokinazowa60 – 80 dzieci
40 – 70 dorośli
mg/dl1 dzień
6.Białko w PMRPłyn mózgowo-rdzeniowyTurbidymetryczna z chlorkiem benzetonium15 – 40mg/dl1 dzień
7.Chlorki w PMR
Płyn mózgowo-rdzeniowyPotencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE118 – 132mmol/l1 dzień

Hematologia

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Morfologia 5-diff
+ RET
Krew pełna
EDTA
Analizator XN-2000 (metoda impedancji, optyczna)

WBC
RBC
HGB
HCT
MCVMCHMCHCRDW – SDRDW – CVPDWPLTMPVP-LCRPCTIG
IG%NEU#LYM#MONO#EOS#BASO#


NEU%
LYM%
MONO%
EOS%
BASO%RET%
RET#
IRFLFRMFRHFRRET – He4,0 – 10,  K
4,2 –  9,1  M
9,0 – 30,0 do 1 miesiąca
4,5 – 15,5  do 15 lat

3,9 – 5,2 K
4,6 – 6,0 M
3,2 – 6,6 do 1 miesiąca
3,9 – 5,5 do 15 lat

11,2 – 15,7K
13,7 – 17,5 M
10,0 – 24,0 do 1 miesiąca
10,0 – 15,5 do 15 lat

34,1 – 44,9 K
40,1 – 51,0 M
33,0 – 75,0 do 1 miesiąca
34,0 – 45,0 do 15 lat

79 – 95 K
79 – 92 M
83 – 103 do 15 lat

26 – 32 K
26 – 32 M
28 – 34 do 15 lat

32 – 36 K
32 – 37 M
32 – 36 do 15 lat

36 – 46 K
35 – 44 M
35 – 46 do 15 lat

11,7 – 14,4 K
11,6 – 14,4 M
11,5 – 14,5 do 15 lat

9,8 – 16,2 K
9,8 – 16,1 M
9,8 – 16,2 do 15 lat

180 – 370 K
160 – 340 M
140 – 440 do 15 lat

9,4 – 12,5 K
9,4 – 12,6 M
9,4 – 12,6 do 15 lat

19,1 – 46,6 K
19,2 – 47,0 M
19,1 – 47,0 do 15 lat

0,17 – 0,38 K
0,16 – 0,35 M
0,16 – 0,38 do 15 lat

0 – 0,03
0 – 0,4 K
0 – 0,5 M
0 – 0,5 do 15 lat

1,56 – 6,13 K
1,78 – 5,38 M
2,8 – 6,8 do 15 lat

1,18 – 3,74 K
1,32 – 3,57 M
0,8 – 4,3 do 15 lat

0,24 – 0,82
0,30 – 0,82
0,20 – 0,80 do 15 lat

0,04 – 0,36 K
0,04 – 0,54 M
0,0 – 0,5  do 15 lat

0,01 – 0,08 dorośli
0,0 – 0,1  do 15 lat

34 – 71 K
34 – 68 M
25 – 60 do 15 lat
17 – 60 do 1 miesiąca

19 – 52 K
22 – 53 M
25 – 50 do 15 lat
20 – 70 do 1 miesiąca

5 – 12,5 K
5 -12 M
1 – 6  do 15 lat
1 – 11 do 1 miesiąca

0,7 – 5,8 K
0,8 – 7 M
1 – 5  do 15 lat
1 – 5 do 1 miesiąca

0,1 – 1,2 K
0,2 – 1,2 M
0 – 1,0 do 15 lat

0,54 – 2,02 K
0,48 – 1,64 M
2,0 – 6,0 do 1 miesiąca
0,6 – 3,1 do 15 lat

0,025 – 0,102 K
0,026 – 0,078 M
0,1 – 0,5 do 1 miesiąca
0,040 – 0,13 do 15 lat

1,1 – 15,9 K
1,5 – 13,7 M
1,1 – 15,9 do 15 lat

89,4 – 99,5 K
87,8 – 98,6 M
89,4 – 99,5 do 15 lat

1,8 – 14,4 K
2,4 – 12,5 M
1,8 – 14,4 do 15 lat

0 – 2,4 K
0 – 1,9 M
0 – 2,4 do 15 lat

28 – 35


x 103/µl
x 106/µl
g/dl
%
flpgg/dlfl%flx 103/µlfl%%x 103/µl
%


x 103/µlx 103/µlx 103/µlx 103/µlx 103/µl


%
%
%
%
%%x 103/µl
%%%%pg
1 dzień
2.Rozmaz krwi obwodowejKrew pełna
EDTA
Mikroskopowa MGG
 
Neutrocyty z jądrem pałeczkowatym 


Neutrocyty z jądrem podzielonym
LimfocytyMonocyty
Eozynocyty
Bazocyty


1 – 5 dorośli

45 – 70 dorośli
50 – 85 do 6 dni
30 – 55 od 7dni do 6 lat
40 – 60 od 7 do 12 lat

20 – 45 dorośli
15 – 45 do 6 dni
40 – 65 od 7dni do 6 lat
35 – 55 od 7 do 12 lat

3 – 8 dorośli
1 – 5 do 6 dni
2 – 7 od 7dni do 6 lat
1 – 6 od 7 do 12 lat

1 – 5 dorośli
1 – 5 do 6 dni
1 – 5 od 7dni do 6 lat
1 – 5 od 7 do 12 lat

0 – 1 dorośli
0 – 1 do 6 dni
0 – 1 od 7dni do 6 lat
0 – 1 od 7 do 12 lat
%1 dzień
3.Odczyn Biernackiego OB.Osocze cytr.Sedymentacyjna3 – 15 K
1 – 10 M
mm/godz1 dzień
4.RetikulocytyKrew pełna
EDTA
Mikroskopowa, błękit brylantowy krezylu5 – 15 dorosli
20 – 60 do 1 miesiaca
1 dzień
5.Oporność osmotyczna.Osocze hep.MakroskopowaOpornośc minimalna:
0,45 – 0,50
Opornośc maksymalna:
0,20 – 0,30
%1 dzień
6.BALBALMikroskopowa MGG1 dzień
7.Wymaz z nosa na eozynofileWymazMikroskopowa MGG  1 dzień
8.Rozmaz szpiku-mielogramSzpikMikroskopowa MGG

Układ białokrwinkowy
Mieloblasty
Promielocyty

Mielocyty:
Mielocyty obojętnochłonne
Mielocyty kwasochłonne
Mielocyty zasadochłonne
Metamielocyty:
Metamielocyty obojętnochłonne
Metamielocyty kwasochłonne
Metamielocyty zasadochłonne
Pałeczkowate:
Pałeczkowate obojętnochłonne
Pałeczkowate kwasochłonne
Pałeczkowate zasadochłonne
Podzielone:
Podzielone obojętnochłonne
Podzielone kwasochłonne
Podzielone zasadochłonne

Postacie podziałowe

Układ czerwonokrwinkowy
Proerytroblasty
Erytroblasty:

Erytroblasty zasadochłonne
Erytroblasty wielobarwliwe
Erytroblasty kwasochłonne

Postacie podziałowe

Utkanie chłonne i siateczkowo-śródbłonkowe:
Limfocyty(+blasty)
Komórki siateczki
Monocyty(+blasty)
Plazmocyty(+blasty)

Układ płytkotworczy:
Megakariocyty(+blasty)

Komórki niezróżnicowane

45,4 – 77,2
0,5 – 3,0
0,5 – 5,0

5,0 – 18,0
0,5 – 2,5
0,0 – 0,38,0 – 25,0
0,0 – 2,0
0,0 – 0,110,0 – 30,0
0,4 – 1,0
0,0 – 0,1
11,0 – 20,0
0,4 – 3,0
0,0 – 0,50,0 – 2,010,5 – 35,0
0,0 – 1,5

0,5 – 5,0
5,0 – 15,0
0,2 – 2,00,2 – 2,0


3,0 – 17,0
0,2 – 2,0
0,5 – 5,0
0,0 – 2,0


0,01 – 0,5

0,0 – 0,5

Koagulologia

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Czas i wskaźnik protrombinowy, INROsocze
cytr.
Czas krzepnięcia osocza10,0 – 15,0
0,8 – 1,2
s1 dzień
2.Czas kaolinowo-kefalinowy APTT RATIOOsocze
cytr.
Czas krzepnięcia osocza 25,7 – 38,6
 0,8 – 1,2
s1 dzień
3.FibrynogenOsocze
cytr.
Pomiar czasu wykrzepiania przeliczany na końcowy wynik stężenia 2,0 – 4,0
g/l1 dzień
4.D-Dimery (D – dim)Osocze
cytr.
Test immunoenzymatyczny z wykorzystaniem metody turbidymerycznej0 – 198ng/ml1 dzień

Równowaga kwasowo-zasadowa

lp.
Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Gazometria krwi tętniczej i włosniczkowejKrew pełna
hep.
Metoda automatyczna – analizator ABL 90 Flex

pH
pH (krew pępowinowa, żylna)
pCO2
HCO3
HCO3 std.
BE efc
BE b
pO2
SO2
AnGap
Na
K
Cl
Ca zjonizowany
Lac
Lac (krew żylna)
Glukoza
FCOHb

MetHb
mOsm

HGB

HCT
   7,35 – 7,45
7,15 – 7,45
35 – 45
18 – 23
22 – 26
-2 do 3
-2 do 3
83 – 108
95 – 98
7 – 16
136 – 145
3,5 – 4,8
98 – 106
1,15 – 1,29
0,5 – 1,6
0,5 – 2,2
60 – 95
0,4 – 1,6 (niepalacy)
do 9% (palacy)
0,0- 1,5
275 – 300

12,0 – 16,0 K
13,5 – 18,0 M
36 – 46 K
42 – 55 M
   

mmHg
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmHg
%
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mg/dl
%

%
mmol/kg

g/dl

%

1 godzina

Analityka ogólna

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Badanie ogólne moczuMoczTesty paskowe (azotyny, barwa, białko, bilirubina,
erytrocyty, ciężar właściwy, glukoza, związki
ketonowe, leukocyty, pH, urobilinogen)
ocena mikroskopowa osadu moczu
  1 dzień
2.Glukoza i aceton w moczuMoczTesty paskowe  1 dzień
3.Amylaza w moczu-próbka losowaMoczpatrz chemia kliniczna1 dzień
4.Glukoza w moczu-próbka losowaMoczpatrz chemia kliniczna1 dzień
5.Białko w moczu-próbka losowaMoczpatrz chemia kliniczna1 dzień
6.Dobowe wydalanie:(BUN, kreatynina, kwas moczowy, białkosód, potas, chlorki, wapń, glukoza,magnez, fosfor nieorganiczny)Dobowa zbiórka moczupatrz chemia kliniczna1 dzień
7.Liczba Adisa,Mocz
zbiórka
12-godz./24-godz.
Metoda AddisaErytrocyty – do 2
Leukocyty – do 3
Wałeczki szkliste – 10
mln/dobę
mln/dobę
tyś./dobę
1 dzień
8.Proba HamburgeraMocz
zbiórka
3-godz.
Metoda Addisa w modyfikacji HamburgerErytrocyty – do 1500
Leukocyty – 3 000
/min./min.1 dzień
9.Badanie parazytologiczne kałuKałMetoda mikroskopowa  1 dzień
10.Badanie parazytologiczne kałuKałZagęszczanie, system MiniParasep  1 dzień
11.Giargia Lamblia –testKałTest immunochromatograficzny  1 dzień
12.Badanie ogólne kału – stopień strawienia pokarmówKałMetoda mikroskopowa  1 dzień
13.Badanie kału na krew utajonąKałTest immunochromatograficznyW warunkach prawidłowych w kale nie stwierdza się krwi utajonej 1 dzień
14.Wymaz na owsikiWymazMikroskopowa  1 dzień
15.Badanie PMRPłyn mózgowo-rdzeniowyMetoda makroskopowa, mikroskopowa,barwa przejrzystość włóknik odczyn Pandy’ego Odczyn Nonne-Apelta Pleocytoza Badania biochemiczne:Białko Glukoza Chlorki WodojasnyZachowanaNieobecnyUjemnyUjemny0 – 3 10 – 4040 – 70118 – 132      µl mg/dlmg/dlmmol/l1 dzień
16.PMR –rozmazPłyn mózgowo-rdzeniowyMetoda mikroskopowa MGGLimfocyty: 70 – 100Komórki mono-retikularne: 0 -30%1 dzień
17.Płyny z jam ciała – badanie ogólnePłyn z jam ciałaOkreślenie cech fizycznych płynów:


Barwa, przejrzystość, ew. zapach

Ciężar właściwy, tendencja do wykrzepiania

pH

Próba Rivalty

Badanie morfologiczne:
cytoza (krwinki białe)
ocena osadu, rozmaz MGG

Badania biochemiczne:
białko,
LD

Inne badania po uzgodnieniu w laboratorium
Wymienione metody mają na celu różnicowanie płynów na wysiękowe i przesiękowe

 przesięki      wysięki

zazwyczaj       zależnie
jasnożółta  od etiologii

<1,016              >1,016
nie ulega        dochodzi
żelifikacji   do żelifikacji

ok.7,35               ok.7,2

ujemna          dodatnia


<1000                >1000
<3,0                     >3,0
<2/3                     >2/3

Górnej granicy normy LDH w surowicykg/l
µl
g/dl
U/l
1 dzień
18.Sonda dwunastniczaSondaMetoda mikroskopowa w kierunku obecnościtrofozoitów Gardia Lamblianieobecne1 dzień
19.Wymaz z pochwy na obecność plemnikówWymazMetoda mikroskopowanieobecne1 dzień
20.Badanie nasieniaNasienieMetoda makroskopowa, mikroskopowaOcena makroskopowa:- Upłynnienie < 60- Objętość > 1,5- pH >7,2- Barwa: szaro-opalizująca,mleczno-szara, nieprzezroczystwa- Lepkość Ocena mikroskopowa:- Aglutynacja- Koncentracja plemników- Całkowita liczba plemników w ejakulacie- Ruch plemników (klasyfikacja WHO 2010)Całkowity postępowy brak ruchu- Żywotność- Plemniki o prawidłowej budowie- Koncentracja komórek okrągłych

min.ml
brak

15mln/ml
>39mln
>40%>32%
>58%
>4%
<5mln/ml
2 dni robocze

Diagnostyka chorób tarczycy

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.FT3SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa1,71 – 3,71pg/ml1 dzień
2.FT4SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0,70 – 1,48ng/dl1 dzień
3.TSHSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa, test III – genaracji0,35 – 4,94µIU/ml1 dzień
4.Anty – TPOSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0- 5,61lU/ml.2 -3 dni
5.Anty – TGSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 4,11lU/ml.2-3 dni
6TRABSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 3,1lU/ml.2-3 dni

Hormony / pozostałe badania immunochemiczne

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.ProlaktynaSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa3,46  – 19,40 M
5,18 – 26,53 K
ng/ml1 dzień
2.EstradiolSurowicaCMIA – metoda jednostopniowa11 – 44 M
Kobiety:
Środkowa faza folikularna:21-251
Maksimum w środku cyklu miesięcznego: 38 – 649
Środkowa faza lutealna: 21– 312
Kobiety w okresie pomenopauzalnym bez hormonalnej terapii zastepczej HTZ <10 – 28
Kobiety w okresie pomenopauzalnym poddawane hormonalnej terapii zastepczej  HTZ <10 – 144
pg/ml.2 dni
3.TestosteronSurowicaCMIA – metoda jednostopniowa1,66 – 8,11 M
0,13 – 1,08 K
ng/ml2 dni
4.FSH
Hormon folikulotropowy
SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0,95 – 11,95 M
Kobiety:
Środkowa faza folikularna:3,03 – 8,08
Maksimum w środku cyklu miesięcznego:2,55 – 16,69
Środkowa faza lutealna:
1,38 – 5,47
Kobiety po menopauzie:
26,72 – 133,41
mIU/ml2 dni
5.LH (hormon luteinizujący)SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0,57 – 12,07 MKobiety:faza folikularna:1,8 – 11,78maksimum w środku cyklu miesięcznego:7,59 – 89,08faza lutealna: 0,56 – 14,0po menopauzie:5,16 – 61,99  mIU/ml.2 dni
6.Beta HCG
ludzkiej ß- gonadotropiny kosmówkowej
SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 5

Kobiety w ciąży:
Tygodnie od ostatniego krwawienia miesiączkowego
tydzień:       min.         max:
1-10            <1,2 >225 000
11-15          16 995,65 >225 000
16-22           6 860,23 >225 000
23-40           1 583,4 – 65 911,38
mIU/ml.1 dni
7.ProgesteronSurowicaCMIA – metoda jednostopniowa<0,1 – 0,2 M

Kobiety:
Środkowa faza folikularna:
<0,1 – 0,3
Środkowa faza lutealna;
1,2 – 15,9

Kobiety w okresie pomenopauzalnym <0,1 – 0,2
Kobiety w ciąży:
Pierwszy trymestr: 2,8 – 147,3
Drugi trymestr: 22,5 – 95,3
Trzeci trymestr: 27,9 – 242,5
ng/ ng/ml2 dni
8.Parathormon intactSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa15,0 – 68,3pg/ml2-3 dni
9.Anty – CCPSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 5,0U/ml2-3 dni
10.DHEA – SCMIA – metoda jednostopniowa24,6 – 302,8      do 1 tygodnia8,5 – 317,3          1-4 tygodni31,6 – 214,1        1 – 12 m32,7 – 276,0        1- 5 lat24,4 – 209,7        5 – 10 latM                             K16,6 – 242,7       8,6 – 169,8   11-14 lat  45,1 – 385,0     61,2 – 493,6    15-20 lat                               238,4 – 539,3    134,2 – 407,4   20-24 lat167,9 – 591,9     95,8 – 511,7  25-34 lat139,7 – 484,4      74,8 – 410,2  35-44lat136,2 – 447,6      56,2 – 282,9 45-54 lat48,6 – 361,8       29,7 – 182,2  55-64 lat228,5 – 283,6     33,6 – 78,9    65-70 latµg/dl2 dni

Kardiologia/Markery uszkodzenia mięśnia sercowego

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.CKMB masa
Izoenzym MB kinazy kreatynowej
SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0 – 7,2 M
0 – 3,4 K
ng/ml1 dzień
2.hs Troponina ISurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0 – 0,0342 M0 – 0,0156 Kng/ml1 dzień
3.BNPOsocze
EDTA
CMIA – metoda dwustopniowa0 – 104 M
0 – 150 K
pg/ml1 dzień

Markery nowotworowe

lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.CEASurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0 -3 niepalący
0 – 5 osoby palące
ng/ml1 dzień
2.CA 125SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa, test drugiej generacji0 – 35U/ml1 dzień
3.CA 19-9SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0 – 37U/ml1 dzień
4.CA 15-3SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0 – 31,3U/mlok. 7 dni
5.AFPSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa1,09 – 8,04 ng/ml.1 dzień
6.PSA total (całkowity)SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0 – 4,0ng/ml1 dzień
7.PSA free (wolny)SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa0 – 2,5ng/ml1 dzień

Witaminy

Lp.
Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.B12SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa187 – 883p/ml
1 dzień
2.25OHDSurowicaCMIA – metoda jednostopniowa30 – 50ng/ml1 dzień

Diagnostyka infekcji

Lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Antygen HBsSurowicaCMIA – metoda jednostopniowa< 1,00 – niereaktywny
≥ 1,00 – reaktywny
S/COok. 3 dni
2.Przeciwciała anty-HBsSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 10,00 – niereaktywny
≥ 10,00 – reaktywny
mIU/mlok. 3 dni
3.Przeciwciała anty-HBc totalSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 1,00 – niereaktywny
≥ 1,00 – reaktywny
S/COok. 3 dni
4.Antygen HBeSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa<1,0 niereaktywny
≥ 1,0 reaktywny
S/COok. 3 dni
5.Przeciwciała anty-HBeSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa, kompetycyjna>1,0 niereaktywny
≤ 1,0 reaktywny
S/COok. 3 dni
6.HBs test potwierdzeniaSurowicaCMIA – metoda jednostopniowaTest HBsAg Qualitive Confirmatory stosowany jest do potwierdzenia obecności antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B poprzez neutralizację swoistymi przeciwciałami.S/COok. 3 dni
7.Przeciwciała anty-HCVSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 1,00 – niereaktywny
≥ 1,00 – reaktywny
S/CO1 dzień
8.HIV Ag/Ab ComboSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa < 1,00 – niereaktywny
≥ 1,00 – reaktywny
S/COok. 3 dni
9CMV IgMSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 0,85 ujemny
0,85 – 1,0 watpliwy
≥ 1,0 dodatni

Dla próbek o indeksie ≥0,85
zaleca się oznaczenie awidności
indeksok. 3 dni
10CMV IgGSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 6,0 ujemny
≥ 6,0 dodatni
AU/mlok. 3 dni
11TOXO IgMSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 0,5 ujemny
0,5 – 0,6 wątpliwy

≥ 0,6 dodatni
indeksok. 3 dni
12TOXO IgGSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 1,6 ujemny
1,6 – 3,0 wątpliwy
≥ 3,0 dodatni
IU/mlok. 3 dni
13.Rubella IgMSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 1,2 ujemny1,2– 1,6 wątpliwy≥ 1,6 dodatniindeksok. 7 dni
14.Rubella IgGSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 5,0 ujemny5,0 – 9,9 wątpliwy≥ 10,0 dodatnilU/mlok. 7 dni

Diagnostyka boreliozy

Lp.
Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Borrelia IgGSurowicaELISAocena ilościowa< 16   wynik negatywny>16 do <22  wynik graniczny> 22 wynik pozytywnyRU/ml

ok. 7 dni
2.Borrelia IgM
SurowicaELISAocena ilościowa<16    wynik negatywny>16 do <22    wynikgraniczny>22   wynik pozytywnyRU/mlok. 7 dni
3.Borrelia IgGTest potwierdzeniaSurowicaTest EUROLINE – antygeny rekombinowaneOcena jakościowaok. 7 dni
4.Borrelia IgMTest potwierdzeniaSurowicaTest EUROLINE – antygeny rekombinowaneOcena jakościowaok. 7 dni

Diagnostyka zakażenia EBV – zestaw

Lp.
Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Mononukleoza zakźna:- EBV VCA IgG


– EBV VCA IgM

– EBV EBNA IgG
SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa

< 0,75 wynik ujemny>=0,75 < 1,00 wynik wątpliwy>=1,00 wynik dodatni

< 0,50 wynik ujemny>=0,50 < 1,00 wynik wątpliwy>=1,00 wynik dodatni

< 0,50 wynik ujemny>=0,50 < 1,00 wynik wątpliwy>=1,00 wynik dodatni
S/CO

1 dzień

Autoimmunologia

Lp.
Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.ANA IFprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwplazmatyczne test skryningowySurowicaImmunoflurescencja pośrednia IIFT:komórki HEp-2/wątroba małpy
7 dni roboczych
2.ANA Profil 3test potwierdzeniaSurowicaEuroline profil antygeny jądrowe i cytoplazmatyczne7 dni roboczych
3.Mosaic podstawowy profil mozaikowy-ocena przeciwciał anty – ANA, AMA, ASMA, LKMSurowicaImmunoflurescencja pośrednia IIFT:komórki HEp-2/wątroba małpy/ nerka szczura/ żołądek szczura7 dni roboczych
4.ANCA – przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnychSurowicaEuroline – jakościowe oznaczenie autoprzeciwciał przeciwko antygenom: MPO i PR37 dni roboczych

Diagnostyka alergii

Lp.
Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyJednostkiCzas oczekiwania
1.Profil mieszany 27 alergenówSTest EUROLINE7 dni roboczych
2.Profil mieszany 20 alergenówSTest EUROLINE7 dni roboczych
3.Profil wziewny 10 alergenów zwierzęcySTest EUROLINE7 dni roboczych
4.Profil wziewny 10 alergenów drzewaSTest EUROLINE7 dni roboczych
5.Profil wziewny 10 alergenów roztoczaSTest EUROLINE7 dni roboczych
6.Profil wziewny 10 alergenów Trawy i chwastySTest EUROLINE7 dni roboczych
7.Profil pokarmowy 10 alergenów Nabiał i orzechySTest EUROLINE7 dni roboczych
8.Profil pokarmowy 10 alergenów owoceSTest EUROLINE7 dni roboczych
9.Profil pokarmowy 10 alergenów warzywaSTest EUROLINE7 dni roboczych
10.Profil pokarmowy 10 alergenów Mąka i mięsoSTest EUROLINE7 dni roboczych
11.Profil pokarmowy 6 alergenów – mlekoSTest EUROLINE7 dni roboczych
12.IgE całkowiteSTurbidymetryczna1 – 12 mies. <15
1 – 5 lat < 60
6 – 9 lat < 90
10 – 15 lat < 200
dorośli < 100
Iu/ml7 dni roboczych

Serologia Transfuzjologiczna

Lp.Nazwa badaniaMateriał do badańMetoda analitycznaPrzedział referencyjnyCzas oczekiwania
1.Grupa krwiKrew pełna
EDTA
Metoda kart żelowych 1 dzień
2.Grupy krwi u noworodkówKrew pełna
EDTA
Metoda kart żelowych 1 dzień
3.Przeciwciała odpornościoweKrew pełna
EDTA
Metoda kart żelowych 1 dzień
4.Próba zgodnościKrew pełna
EDTA
Metoda kart żelowych 1 dzień
5.BTA Krew pełna
EDTA
Metoda kart żelowych 1 dzień
6.Grupy krwi do wystawienia identyfikacyjnej karty grupy krwi – KREWKART.Krew pełna
EDTA
Metoda kart żelowych 1 tydzień po pobraniu 2-giej próbki

Szanowny Pacjencie,

Jeżeli nie znalazłeś w naszym wykazie interesującego Cię badania skontaktuj się z laboratorium analitycznym.

Mamy podpisane umowy z akredytowanymi laboratoriami podwykonawców, które wykonują dla naszych potrzeb badania spoza wykazu.