Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Tablica informacyjna RPO

Home Nasz szpital Projekty Tablica informacyjna RPO

Tablica informacyjna RPO

PROJEKT

Wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. – RPO WSL 2014-2020 dla Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu. Nr WND-RPSL.10.01.00-24-0314/20-007

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

CELE PROJEKTU

Projekt ma na celu wsparcie finansowe szpitali w tym jednoimiennych w celu dokonania zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansów, sprzętu komputerowego, budowa oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury szpitalnej. Zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekujących. Szpital Rejonowy im dr Józefa Rostka w Raciborzu zgodnie z dokumentem „POLECENIE nr 28/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2020 roku” został przekształcony w szpital jednoimienny zakaźny

PLANOWANE EFEKTY

Projekt realizowany od mara 2020 do końca maja 2021. Planowane są zakupy głównie sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia, sprzętu komputerowego, ambulansu dla szpitala oraz dostosowanie infrastruktury technicznej i informatycznej do pracy w warunkach pandemii COVID 19.

WARTOŚĆ PROJEKTU – 8 217 526,10 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 7 806 649,78 PLN