Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Zamówienia publiczne Postępowania < 130 tyś zł 22-2022 Inwestor Zastępczy/Nadzór budowlany

22-2022 Inwestor Zastępczy/Nadzór budowlany

POSTĘPOWANIE NR 22-2022

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego

dla projektu pn. Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. „Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Adres strony prowadzonego postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124259

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zgodnie z wytycznymi Zapytania ofertowego:

 – w formie elektronicznej wykorzystaniem funkcjonalności Bazy Konkurencyjności

– w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szpital-raciborz.org

– w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. Sekretariat Szpitala Rejonowego w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz

Dokumentacja postępowania:

30.08.2022r. – Ogłoszenie o zamówieniu

30.08.2022r. – Zapytanie ofertowe

30.08.2022r. – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

30.08.2022r. – Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. war. udziału i podst. wykluczenia

30.08.2022r. – Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

30.08.2022r. – Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy

30.08.2022r. – Załącznik nr 5 – Wykaz osób

30.08.2022r. – Załącznik nr 6 – Wykaz usług

30.08.2022r. – Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

30.08.2022r. – Załącznik nr 8 – Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

07.09.2022r. – Lista wykonawców, którzy złożyli ofertę

07.09.2022r. – Informacja z sesji otwarcia ofert

08.09.2022r. – Rozstrzygniecie ogłoszenia

08.09.2022r. – Ogłoszenie o wyborze oferty

13.09.2022r. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia