Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Mocz

Przygotowanie do badań

PRZYGOTOWANIE DO POBRANIA MOCZU NA BADANIE OGÓLNE

POJEMNIK:
Mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego ( do nabycia w aptece )
Do pobierania moczu u noworodków i niemowląt stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą (do nabycia w aptekach).
PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ:

 • rano, po wypoczynku nocnym w pozycji leżącej, trwającym nie mniej niż 8 godzin , w tym po przynajmniej  4 – godzinnym  gromadzeniu moczu w pęcherzu
 • na czczo, ostatnia szklanka wody do godz.22 w dniu poprzedzającym badanie
 • przy zachowaniu normalnej diety (unikać pokarmów zmieniających barwę moczu np. buraki)
 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapii) lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!)
 • nie pobierać moczu przed ,w czasie i po menstruacji
 • powstrzymać się od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie
 • odstawić witaminę C przed badaniem ( optymalnie 48 h przed)

SPOSÓB POBRANIA  MOCZU:
Pierwszy mocz poranny, po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu skóry w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, a następnie kolejną bez przerywania strumienia moczu bezpośrednio do wcześniej przygotowanego naczynia (ok. 50 ml, nie mniej niż 10 ml).
SPOSÓB POBRANIA  MOCZU U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI:
Po uprzednim umyciu i wysuszeniu okolic krocza dziecka, należy przykleić woreczek do skóry
Zawartość pojemnika należy sprawdzać co 10 – 15 minut.
Wypełniony moczem woreczek należy zakleić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem (włożyć do zamykanego naczynia).

UWAGA!
Szczelnie zamknięte naczynie z próbką, należy bezzwłocznie dostarczyć do laboratorium, opisane: imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj badania, jednostka zlecająca badanie

W przypadku braku możliwości natychmiastowego przesłania porcji moczu, należy go zabezpieczyć przed    rozkładem bakteryjnym poprzez wstawienie do lodówki ( maksymalnie do 2 godzin, w temp. 2–8 ˚C ).

         Osad moczu , zwłaszcza jego składniki morfotyczne, są nietrwałe i szybko ulegają nieodwracalnym zmianom. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapytaj pracownika laboratorium.


 

PRZYGOTOWANIE DO DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU

Dobową zbiórkę moczu przeprowadza się w ciągu 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE:

Pacjent prowadzi normalny tryb życia, nie zmienia diety ani aktywności fizycznej.

Zbiórki moczu nie prowadzi się w ciągu 1-2 dni przed menstruacją, w czasie i zaraz po miesięcznym krwawieniu, także w czasie owulacji, ze względu na ewentualną domieszkę krwi.

Jeśli jest to konieczne stosujemy odpowiednie środki do stabilizacji moczu!!! Należy to ustalić z lekarzem lub skontaktować się z laboratorium w celu uzyskania dokładnej informacji. Środek stabilizujący dodajemy do zbieranego moczu po oddaniu do pojemnika do dobowej zbiórki moczu pierwszej jego porcji.

POJEMNIK DO ZBIERANIA MOCZU:

Czyste plastykowe lub szklane naczynie, szczelnie zamykane o pojemności 2 – 3 l.
Naczynie ze zbieranym moczem powinno stać w chłodnym i ciemnym miejscu.

SPOSÓB POBRANIA MOCZU:

 • Odrzucamy pierwszą poranna porcję moczu rano w dniu rozpoczęcia zbiórki moczu.
 • Należy zapisać czas oddania moczu (np godz. 600).
 • Od tej pory każdą kolejną porcję moczu należy zbierać do jednego wcześniej przygotowanego pojemnika.
 • Zbiórkę dobową kończymy oddając do pojemnika pierwszą porcję moczu następnego dnia, o tej samej porze co odrzucona pierwsza poranna porcja moczu rano w dniu rozpoczęcia zbiórki.
 • Zanotować czas oddania ostatniej próbki moczu.
 • Zebrany mocz dokładnie wymieszać, zmierzyć i zanotować jego dokładną objętość w ml.
 • Odlewamy porcję moczu (ok. 50 ml. – ilość potrzebna do badań) do pojemnika w którym przetransportujemy próbkę moczu do laboratorium.
 • Oznakowany pojemnik należy dostarczyć do laboratorium.
 • Niezbędne informacje, które należy dołączyć: imię i nazwisko, numer PESEL, czas zbierania próbki, całkowitą ilość zebranego moczu, rodzaj badania,  nazwę zleceniodawcy.

W żadnym przypadku nie należy pobierać moczu z kaczki , basenu lub innego naczynia , do którego mógł być oddany wraz z kałem. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapytaj pracownika laboratorium.