Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Anestezjologia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Krótki opis oddziału :

Oddział funkcjonuje od stycznia 2006 roku. Pacjenci hospitalizowani w oddziale są chorymi w stanie zagrożenia życia spowodowanymi niewydolnością jednego lub więcej układów ważnych dla życia (układ oddechowy, krążenia, nerwowy, wydalniczy). Chorzy są monitorowani najnowocześniejszymi urządzeniami dostępnymi na rynku. Opieka nad chorymi jest wielodyscyplinarna (lekarze wielu specjalności, rehabilitanci). Oddział posiada 7 łóżek ogólnych.

Kierownik oddziału :

lek. med. Marek Olech – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii

Personel medyczny :

lek. med. Kuczyński Andrzej – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Katarzyna Piszczek-Machalska – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Witold Wróbel – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Adam Czepiel – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Radosław Poniewierka – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Dariusz Foryś – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Aleksandra Kostka – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka oddziałowa :

mgr piel. Justyna Garbacz – specjalista pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki

Personel pielęgniarski :

35 etatów

Sekretarka medyczna : 

1/2 etatu

Liczba łóżek na oddziale :

 8

Telefony :

dyżurka pielęgniarek: 32 755 5215
sekretariat: 32 755 5212
ordynator: 32 755 5213