Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Budowa SOR

Budowa SOR

PROJEKT

Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest: Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem ma osiągnąć wskaźnik: 16118 osób/rok w roku 2023, wskaźnik wzrostu zatrudnienia we wspieranych podmiotach 20 EPC, wskaźnik liczby nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy 20 EPC

PLANOWANE EFEKTY

Planowane jest osiągnięcie wskaźnika 16118 osób/rok w roku 2023 Liczby leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem.

NUMER PROJEKTU – POIS.09.01.00-00-0362/18

WARTOŚĆ PROJEKTU – 10 132 129,44 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 8 416 810,02 PLN


Poniżej dedykowany adres e-mail oraz link do strony internetowej umożliwiający przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
Link do dedykowanej strony

Opis projektu SOR