Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Zespół Etyczny

Home Strefa pacjenta Zespół Etyczny

ZESPÓŁ ETYCZNY

W szpitalu funkcjonuje Zespół Etyczny w składzie:

Przewodniczący, Prawnik                 –  Szymon Stuchly

Kapelan szpitalny                               –  Kotliński Ireneusz

Pracownik Socjalny                            – Aniela Mainka

Członek Zespołu                                – Katarzyna Orszulik-Wyciszczok

Zespół ds. Kryteriów i Sposobu Stwierdzenia Trwałego i Nieodwracalnego Ustania  Czynności Mózgu      –  Kuczyński Andrzej

Przełożony Pielęgniarek                    –  Andrzej Ząbek

Zespół rozwiązuje problemy natury etycznej występujące w szpitalu oraz przyjęty sposób ich rozwiązywania stanowi wyznacznik kultury organizacyjnej.

Do Zespołu Etycznego mogą zgłaszać się osoby zatrudnione w Szpitalu oraz pacjenci z problemami medycznymi jak również Komórki Organizacyjne oraz Zespoły powołane i funkcjonujące w tut. Szpitalu.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół może się odbywać przez zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego lub osobiście u Pani Anieli Mainka w godzinach 10.00-12.00 w gabinecie nr. 83 na III piętrze.

Szpital zapewnia informacje o możliwości takiego kontaktu pacjentom i zatrudnionym poprzez zamieszczenie informacji o godzinach i miejscu urzędowania Zespołu na tablicy ogłoszeń i w intranecie szpitala.