Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Zamówienia publiczne Postępowania < 130 tyś zł Zapytanie ofertowe nr BU 101/2023

Zapytanie ofertowe nr BU 101/2023

Dostawa i montaż wyposażenia niemedycznego (administracyjno-biurowego) na oddział obserwacyjno-zakaźny

w ramach zadania

pn. „Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. „Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU”” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: 01.08.2023 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 01.08.2023 godz. 12:15