Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Opiekuńczo-Leczniczy

Home Nasz szpital Oddziały Szpitalne Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik oddziału :

lek. med. Elżbieta Krysińska – Naumowicz

Pielęgniarka oddziałowa :

Agnieszka Sobeczko – Kowalczyk

Personel pielęgniarski : 

6 etetów

Opiekunki  :

6 etatów

Terapeuta zajęciowy :

3/4 etatu

Rehabilitantki :

2 etaty

Sekretarka :

½ etatu

Oddział Opiekuńczo – Leczniczy jest oddziałem 30 łóżkowym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Do Oddziału  może być przyjęty chory z rozpoznaniem choroby przewlekłej, nie wymagający już dalszej hospitalizacji, leczenia operacyjnego, onkologicznego, psychiatrycznego, intensywnego leczenia zachowawczego, ale wymagający całodobowych świadczeń pielęgniarskich, który w ocenie karty – skali Barthel uzyskał 5-40 punktów.

    W ramach usług w Oddziale Opiekuńczo – Leczniczym realizujemy:

  • pielęgnację i opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel;

  • rehabilitację;

  • zajęcia z logopedą i psychologiem wg.potrzeb

  • kontynuację leczenia farmakologicznego;

  • dietę odpowiednio dostosowaną do stanu zdrowia;

  • edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin;

  • ciepłą i serdeczną atmosferę.

   Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie poprzez stworzenie warunków do udzielania świadczeń w zakresie pielęgnacji, opieki całodobowej oraz  rehabilitacji.

Telefony:

Kierownik oddziału   – 32/7555262

P. Oddziałowa             – 32/7555261

Pielęgniarki                 – 32/7555263

Pracownik socjalny    – 32/ 7555390 ( składanie podań o przyjęcie na oddział pok.83 -3 piętro Pani Aniela Mainka)