Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Chemioterapia

Dzienny Oddział Chemioterapii

Krótki opis oddziału :

Dzienny Oddział Chemioterapii  zajmuje się leczeniem systemowym nowotworów wszystkich typów. Największą grupę chorych stanowią pacjentki z rakiem piersi i pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi w obrębie przewodu pokarmowego. Ponadto leczeni są chorzy z rakiem płuc, chłoniakami, chore z rakiem jajnika. Pacjenci są poddawani  chemioterapii neoadjuwanowej, adjuwantowej i paliatywnej we wszystkich liniach leczenia. W zakresie radiochemioterapii oddział ściśle współpracuje z Zakładem Radioterapii instytutu Onkologii w Gliwicach. Oddział dysponuje pełnym panelem chemioterapeutyków dopuszczonych do podawania w trybie jednodniowym. Średni czas pobytu na oddziale o 3 godziny. Chorzy przyjmowani są do leczenia po kwalifikacji w Poradni Onkologicznej.

Kierownik oddziału :

lek. med. Jerzy Hanslik – specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych

Personel medyczny :

dr med. Stefan Szelc – specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii
lek. med Krystyna Trela-Janus – specjalista radioterapii
dr med. Elżbieta Nowicka – specjalista radioterapii
lek med. Elżbieta Nowara – specjalista onkologii klinicznej

Personel pielęgniarski :

Kornelia Grygiel – pielęgniarka pełniąca obowiązki oddziałowej

 Liczba łóżek na oddziale : 4

Telefon :

 32 755 5016