Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Geriatria

Krótki opis oddziału :

W Oddziale Geriatrycznym prowadzone jest planowe leczenie chorób przewlekłych u chorych po 60. roku życia, oraz planowa diagnostyka schorzeń kardiologicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych i internistycznych u seniorów. Celem oddziału jest również ustalenie zdolności do czynności w zakresie życia codziennego czy określenie zaburzeń emocjonalnych i poznawczych, a także włączenie leczenia rehabilitacyjnego, konsultacji specjalistycznych, porad psychologicznych i edukacji oraz propagowania zachowań prozdrowotnych czyli kompleksowa opieka nad seniorem w stanie załamania zdrowia. Jej efekty umożliwiają długotrwałe poszpitalne przebywanie w środowisku domowym. 

Najważniejszym zadaniem Oddziału Geriatrycznego jest poprawa stanu zdrowia seniora objętego hospitalizacją, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia – podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej, na wyższy poziom. Pobyt na Oddziale ma na celu wydłużenie życia oraz podniesienie jego jakości przez minimalizację dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Ważnym elementem działalności Oddziału jest  ustalenie sposobu postępowania wobec każdego chorego w porozumieniu z podmiotami świadczącymi wsparcie w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jednostkami PCPR właściwymi miejscowo dla danego Pacjenta.

P. o. Kierownika Oddziału :

lek. med. Justyna Jaśnikowska specjalista geriatra, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista  diabetologii

Z-ca Kierownika Oddziału :

lek. med. Katarzyna Orszulik-Wyciszczok – specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa :

Jolanta Wojciechowska

tel. 32 755 3701

Personel pielęgniarski : 

8 etatów

Sekretarka medyczna :

Agnieszka Widenka

tel. 32 755 3702

Liczba łóżek na oddziale :

 20 (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka)