Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Zamówienia publiczne Postępowania < 130 tyś zł Zapytanie ofertowe 4 – Wózki+ drobnica

Zapytanie ofertowe 4 – Wózki+ drobnica

Zapytanie ofertowe 4 – Wózki + drobnica

Dostawa wózki + drobnica

dla zadania
pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1,2,3

Termin składania ofert:  do dnia 9.05.2023r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert:w dniu 9.05.2023r. o godz. 10:30.

Informacja z otwarcia- zestawienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inwestycja dofinansowana w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Copyright © 2023 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu