Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Zamówienia publiczne Postępowania > 130 tyś zł 6/2023 Dostawa sprzętu medycznego

6/2023 Dostawa sprzętu medycznego

POSTĘPOWANIE NR 6-2023

Dostawa sprzętu medycznego dla zadania pn.”Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego

dla projektu pn. Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. „Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Adres strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e83c44c-a3a2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

Termin składania ofert:   14 lutego 2023, godz 10:00

Termin otwarcia:             14 lutego 2023, godz 10:15

Zmiana:

Termin składania:            16 lutego 2023, godz 10:00

Termin otwarcia:             16 lutego 2023, godz 10:15

Dokumentacja postępowania:

03.02.2023r. – Ogłoszenie o zamówieniu

09.02.2023r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

09.02.2023r. – Informacja o zmianie terminu składania ofert

16.02.2023r. – Informacja z otwarcia ofert

02-03.03.2023r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

17.03.2023 – Ogłoszenie o wyniku postępowania