Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Głęboka modernizacja i zwiększenie udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”

Home Nasz szpital Projekty Głęboka modernizacja i zwiększenie udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”

PROJEKT

Głęboka modernizacja i zwiększenie udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”

Wartość przedsięwzięcia: 22 412 871,00 PLN
Dotacja: 17.310.968,00 PLN

Zakres modernizacji obejmuje następujące główne zadania

opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanejopracowanie audytu energetycznego obiektu szpitalabudowa nowej kotłownizakup i montaż 2 szt. kotłów gazowych o mocy 1250 kw każdyzakup i montaż dwóch pomp ciepła o mocach 735 kW i 305 kWpzakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 566,78 kWpzastosowanie elektronicznych pomp obiegowych sterowanych sygnałem PWM poprzez inteligentne sterowniki dobowo/tygodniowe z funkcją analizowania obciążenia pomp, zapotrzebowania CWU w danej chwili i pomiaru temperatury wraz z połączeniem lokalnych sterowników z centralą BMS, w celu umożliwienia analizowania parametrów centralnie poprzez administratora obiektu.modernizacja instalacji cieplej wody użytkowejmodernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę 5464 punktów świetlnych na oświetlenie LEDocieplenie ścian zewnętrznych bloku Docieplenie stropodachu bloków D, B, A, H, C.wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w bloku D

Efektu rzeczowego inwestycji:Liczba budynków publicznych o powierzchni całkowitej ponad 500 m2 szt.(38 764m2) podlegających modernizacji,Liczba pomp ciepła szt. 2,Liczba instalacji fotowoltaicznych szt. 1,Liczba systemów zarządzania energią szt. 1,Dodatkowa zdolność wytwarzania ciepła zainstalowanych pompy ciepła 1,04 MWt,Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych 0,56 MWe,Dodatkowa zdolność wytwarzania energii źródeł opalanych olejem i gazem 2,5 MW.

Efektu ekologiczny:Zmniejszenie emisji CO2 2848,29 Mg/rok (roczna redukcja emisji 46,86%).Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 56 875,66 GJ/r (roczna oszczędność energii pierwotnej 56,69%)