Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

monitoring wizyjny

Home Strefa pacjenta RODO monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz ,  tel. 032-755 5000.

2.     Administrator Ochrony Danych, powołał Inspektora Ochrony Danych , dostępnego pod tel. 32 755 50 71  oraz adresem mailowym: iodo(at)szpital-raciborz.org

3.     Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są w celu:

·         zabezpieczenia obiektu i terenu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         zapewnienia możliwości stałej obserwacji pacjentów na podstawie przepisów art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

4.     Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym, podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym z przepisu prawa.

5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

6.     Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

9.     Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.