Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Nr. telefonów i adresy e-mail

Home Kontakt Nr. telefonów i adresy e-mail

Numery telefonów

Centrala32 755 50 00
Ochrona32 755 50 70
ADMINISTRACJA 
Sekretariat Dyrekcji32 755 37 37
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 32 755 50 71
Dział Analiz Ekonomicznych32 755 50 60
Główny Księgowy32 755 50 59
Dział Finansowo-Księgowy 32 755 50 57
 32 755 50 58
Sekcja Płac32 755 50 54
Dział Kadr32 755 50 55
Dział Metodyczno-Organizacyjny32 755 50 95
Sekcja Statystyki Medycznej32 755 50 96
Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego32 755 50 32
Dział Techniczno-Eksploatacyjny 32 755 50 90
 32 755 52 56
 32 755 52 57
Sekcja Aparatury Medycznej32 755 52 51
Dział Informatyki32 755 52 52
32 755 52 98
Dział Gospodarczy32 755 50 72
Dział Zamówień Publicznych32 755 50 80
Dział Zamówień Publicznych – fax32 755 50 79
APTEKA 
kierownik 32 755 52 36
biuro 32 755 52 35
fax 32 755 52 34
CENTRALNY BLOK OPERACYJNY 
sekretariat 32 755 37 40
sekretariat – fax 32 755 37 49
oddziałowa 32 755 37 41
ODDZIAŁY 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
dyżurka pielęgniarek 32 755 52 10
sekretariat32 755 52 12
Chirurgiczny
dyżurka pielęgniarek 32 755 53 37
sekretariat32 755 53 32
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
dyżurka pielęgniarek32 755 53 50
sekretariat32 755 53 52
Dzienny Oddział Chemioterapii
sekretariat32 755 50 06
Geriatryczny
dyżurka pielęgniarek32 755 37 00
sekretariat32 755 37 02
Ginekologiczno-Położniczy
posterunek położnych 32 755 53 00
dyżurka pielęgniarek ginekologii32 755 53 10
dyżurka pielęgniarek neonatologii32 755 53 20
sekretariat32 755 53 02
położnicza izba przyjęć 32 755 53 14
Obserwacyjno-Zakaźny
dyżurka pielęgniarek32 755 53 70
sekretariat32 755 53 72
Okulistyczny
dyżurka pielęgniarek32 755 52 20
sekretariat32 755 52 22
Opiekuńczo – Leczniczy
pielęgniarka oddziałowa32 755 52 61
sekretariat32 755 52 62
Otolaryngologiczny
dyżurka pielęgniarek32 755 53 60
sekretariat32 755 53 62
Pediatryczny 
dyżurka pielęgniarek32 755 51 60
sekretariat32 755 51 62
Pulmonologiczny
dyżurka pielęgniarek32 755 51 50
sekretariat32 755 51 52
oddziałowa32 755 51 31
lekarze32 755 51 34
Chorób Wewnętrznych
dyżurka pielęgniarek32 755 52 40
sekretariat32 755 52 42
Izba Przyjęć
ambulatorium32 755 51 24
izba przyjęć 32 755 51 32
PORADNIE
chirurgii ogólnej, urologiczna32 755 50 02
okulistyczna32 755 50 03
otolaryngologiczna, proktologiczna32 755 50 04
chirurgii urazowo-ortopedycznej, preluksacyjna32 755 51 00
ginekologiczno-położnicza, chorób sutka, chirurgii dziecięcej32 755 50 34
dermatologiczna32 755 50 46
chirurgii szczękowo-twarzowej32 755 50 35
diabetologiczna32 755 50 30
onkologiczna32 755 50 16
chorób płuc i gruźlicy32 755 50 12
chorób zakaźnych32 755 50 25
DIAGNOSTYKA
Laboratorium Analityczne 
punkt pobrań32 755 51 90
fax32 755 52 66
Laboratorium Mikrobiologiczne
punkt pobrań 32 755 51 70
fax32 755 52 68
Zakład Diagnostyki i Terapii 
rejestracja Tomografu i USG32 755 51 80
sekretariat32 755 51 82
Pracownia Endoskopii 
rejestracja Endoskopii32 755 52 07
POZOSTAŁE KOMÓRKI 
Archiwum 32 755 37 77
Centralna Sterylizatornia 32 755 52 30
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy32 755 50 87
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej32 755 50 91
Przełożony Pielęgniarek32 755 50 68
Pielęgniarka Epidemiologiczna32 755 50 74
Pracownik Socjalny32 755 53 90

Adresy E-mail

Administracja
Sekretariatsekretariat@szpital-raciborz.org 
Dyrektor Naczelnyrrudnik@szpital-raciborz.org
Zastępca Dyrektora ds. Medycznychewielgos@szpital-raciborz.org
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakościąjrobak@szpital-raciborz.org
Dział Analiz Ekonomicznychanaliza@szpital-raciborz.org
Dział Finansowo-Księgowyksiegowosc@szpital-raciborz.org
Sekcja Płacrachuba@szpital-raciborz.org
Dział Kadrkadry@szpital-raciborz.org
Dział Metodyczno-Organizacyjnymetorg@szpital-raciborz.org
Sekcja Statystyki Medycznejstatystyka@szpital-raciborz.org
Koordynator ds. Pakietu Onkologicznegokoordynator_onkologiczny@szpital-raciborz.org
Dział Techniczno-Eksploatacyjnytechniczny@szpital-raciborz.org
Sekcja Aparatury Medycznejplelek@szpital-raciborz.org
Dział Informatykiinformatyka@szpital-raciborz.org
Dział Gospodarczygospodarczy@szpital-raciborz.org
Dział Zamówień Publicznychprzetargi@szpital-raciborz.org
Centralny Blok Operacyjny
Sekretariatblok_oper@szpital-raciborz.org
Izba Przyjęćizba_przyjec@szpital-raciborz.org
Oddziały szpitalne
Anestezjologii i Intensywnej Terapiianestezjologia@szpital-raciborz.org
Chirurgicznychirurgia@szpital-raciborz.org
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznejortopedia@szpital-raciborz.org
Dzienny Oddział Chemioterapiichemioterapia@szpital-raciborz.org
Geriatrycznygeriatria@szpital-raciborz.org
Ginekologiczno-Położniczygin_pol@szpital-raciborz.org
Obserwacyjno-Zakaźnyobs_zak@szpital-raciborz.org
Okulistycznyokulistyka@szpital-raciborz.org
Opiekuńczo-Leczniczyoddz_ol@szpital-raciborz.org
Otolaryngologicznylaryngologia@szpital-raciborz.org
Pediatrycznypediatria@szpital-raciborz.org 
Pulmonologicznypulmonologia@szpital-raciborz.org
Chorób Wewnętrznychwewnetrzny1@szpital-raciborz.org
Diagnostyka
Laboratorium Analityczneanalityka@szpital-raciborz.org
Laboratorium Mikrobiologicznemikrobiologia@szpital-raciborz.org
pozostałe komórki
Apteka Szpitalnaapteka@szpital-raciborz.org
Archiwumarchiwum@szpital-raciborz.org
BHPbhp@szpital-raciborz.org
Inspektor Ppoż.gptak@szpital-raciborz.org
Centralna Sterylizatorniasterylizatornia@szpital-raciborz.org
Przełożony Pielęgniarekprzelozona@szpital-raciborz.org
Pielęgniarka Epidemiologicznabjaszewska@szpital-raciborz.org
Pielęgniarka Epidemiologicznabmatuszek@szpital-raciborz.org