Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Nowy SOR

Dobiega końca realizacja Projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu zbyt niskiej ilości szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa śląskiego. 

Obecnie Szpitalny Oddział Ratunkowy realizujący zadania na obszarze powiatu raciborskiego zlokalizowany jest w Rybniku i oddalony jest o około 30 km od Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Pomiędzy miastami występuje bardzo dobra komunikacja drogowa, jednak pomimo tego, w godzinach szczytu, występują problemy z dotarciem do pacjenta, co wydłuża okres oczekiwania na pomoc. Dodatkowym utrudnieniem jest transport pacjentów z gmin leżących na południe od Raciborza stąd konieczne jest utworzenia nowej jednostki zgodnie z zapisami wskazanymi w załączniku nr 19 Aktualizacji nr 3/2017 Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Śląskiego.

W związku z realizacją projektu planowano stworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego spełniającego warunki wskazane w odpowiednich rozporządzeniach i wytycznych poprzez wykonanie już robót budowlano-montażowych pozwalających na utworzenie oddziału, a następnie zakup i montaż niezbędnego wyposażenia.

Przedsięwzięcie stanowi kolejny krok w rozbudowie systemu ratownictwa w obiekcie, w którym zlokalizowane zostało lądowisko dla helikopterów, a także realizowany był projekt „Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2007-2013, co w konsekwencji pozwoli na wzmocnienie kluczowych elementów infrastruktury medycznej powiatu jak i całego województwa śląskiego.