Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Aktualności Z życia szpitala E-zdrowie zwiększenie dostępności cyfrowej

E-zdrowie zwiększenie dostępności cyfrowej

Jedną z najważniejszych cech całego projektu jest możliwość zaimplementowania rozwiązań świadczonych drogą elektroniczną mających na celu przede wszystkim podniesienie dostępności i jakości usług publicznych oraz usprawnienie procesów związanych z obsługą i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Rozwiązania te, spowodują zwiększenie świadomości zdrowotnej pacjentów poprzez dostęp do historii chorób, wyników badań, informacji o zastosowanych procedurach medycznych, czy też kontakcie na linii placówka medyczna -pacjent za pośrednictwem sieci Internet. W efekcie korzystania z systemu nastąpi wzrost liczby pacjentów świadomie zaangażowanych w proces leczenia. Projekt wpłynie też znacząco na jakość i dostępność do świadczenia opieki zdrowotnej poprzez mechanizmy e-Usług oraz rozwiązania telemedyczne. Projektowany Elektroniczny System Zarządzania Ruchem Pacjenta – System Kolejkowy w połączeniu z e-Usługą e-Rejestracja wpłynie na poprawę szybkości i skuteczności przeprowadzenia procesu obsługi pacjenta w fazie przyjęcia, system HIS w fazie leczenia oraz system EDM i Portal Pacjenta w fazie dostępu do dokumentacji medycznej.

Projekt e-Usług jest przedsięwzięciem dającym możliwość wykorzystania narzędzi informatycznych oraz specjalistycznego sprzętu medycznego do poprawy jakości i możliwości leczenia, diagnostyki, monitorowania oraz opieki nad chorymi, a także szybszego i pewniejszego obiegu wszelkiej dokumentacji medycznej. Możliwość przetwarzania, wymiany i częściowo gromadzenia danych medycznych pozwoli z kolei na wykonywanie szeregu analiz mających na celu dostarczanie syntetycznych informacji np. o wzroście/spadku liczby zachorowań, identyfikacji podobnych przypadków klinicznych etc. Informacje te – po odpowiedniej anonimizacji lub pseudoanonimizacji – mogą być wykorzystane do: planowania zapotrzebowania na usługi medyczne, prowadzenia statystyk, wspomagania leczenia, prowadzenia badań naukowych i celów edukacyjnych.

Projekt w sposób bezpośredni będzie realizował cel konkursowy 2.1. określony w typie 3 jako „Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia”, poprzez:

  1. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnego do uruchomienia e-Usług.
  2. Udostępnienia pacjentom serwisów WWW jako platformy świadczenia e-usług.
  3. Obsługę informacyjną pacjenta poprzez budowanie kolejek przyjęcia pacjentów.
  4. Rejestrację pacjenta bez konieczności wizyty w Szpitalu.
  5. Udostępnienie pacjentom własnej elektronicznej dokumentacji medycznej.
  6. Elektroniczny obieg wymiany informacji pomiędzy pacjentem, a lekarzem.