Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Aktualności Uncategorized TERMOMODERNIZACJA

TERMOMODERNIZACJA

Głównym celem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie strat ciepła oraz organicznie emisji gazów cieplarnianych.

Głęboka termomodernizacja obiektu zgodnie z zaleceniami audytora pozwoli na radykalne ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, promowanie odnawialnych źródeł energii w regionie, oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Zastosowanie w budynku odnawialnych źródeł energii, jakimi są pompy ciepła, oraz panele fotowoltaiczne, przyczynią się do znaczącego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zanieczyszczeń pyłowych. Montaż tego typu urządzeń w budynku użyteczności publicznej pozwoli również na promocję odnawialnych źródeł energii w okolicy.

W ramach przygotowania się do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu wykonano odwierty geologiczne, z których wynika, iż zastosowanych zostanie 220 odwiertów na głębokość 100 metrów.

Usprawnienia obejmują również wymianę istniejących okien zewnętrznych (blok D) aluminiowych, potrójnie szklonych z przekładką termiczną o współczynniku przenikania ciepła U=1,8 W/m2*K. Planowana modernizacja przewiduję wymianę 164 szt. okien. Okna te będą szczelne i energooszczędne, wykonane z materiału – plastik. Pozwoli to na zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła do U=0,9 W/m2*K.

Wymienione zostaną istniejące grzejniki w bloku D na nowe oraz zastosowane zostaną zawory termostatyczne z funkcją adaptacyjną i optymalizującą.