Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Ogłoszenia i konkursy działu kadr 03.07.2023 r. – Oferta pracy – Referent ds. płac

03.07.2023 r. – Oferta pracy – Referent ds. płac

SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU

UL. GAMOWSKA 3, 47-400 RACIBÓRZ

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

REFERENT

w dziale finansowo – księgowym w zespole ds. płac

Opis stanowiska:

 • Naliczanie należnego pracownikowi wynagrodzenia, zasiłków w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zgodnie z obowiązującym systemem wynagradzania oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 • Uzgadnianie baz danych z ZUS w zakresie odprowadzonych składek pracowniczych i zakładowych. 
 • Dokonywanie i przekazywanie potrąceń z wynagrodzeń,
 • Prowadzenie korespondencji i sporządzanie zestawień zbiorczych z wynagrodzeń dla ZUS-u, Urzędu Skarbowego, sądów, banków, Urzędu Pracy.
 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych, kontrola formalno-rachunkowa,
 • przygotowywanie zestawień, tabel do sprawozdań finansowych,
 • przygotowywania dokumentacji, analiz przy migracji systemów kadrowo-płacowych,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne o profilu rachunkowość,
 • doświadczenie w jednym z obszarów: kadry, płace księgowość, rachunkowości lub controlling,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel oraz PŁATNIK
 • umiejętność sprawnej kalkulacji i analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w godzinach: 7.00 – 14.35,
 • interesujący zakres obowiązków i odpowiedzialności z możliwością podejmowania decyzji w przyjaznym otoczeniu,
 • możliwość szkoleń,
 • stałe wynagrodzenie, wysługę lat i premię regulaminową,
 • wynagrodzenie brutto w przedziale 4000-4800 zł miesięcznie w zależności od doświadczenia. 
 • pracy w niewielkim zespole i w przyjaznej atmosferze.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty).

KONTAKT: 032-755-50-55  kadry@szpital-raciborz.org

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, ul. Gamowska 3 lub przesyłać drogą e-mailową na adres: kadry@szpital-raciborz.org do dnia 15.07.2023 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Rejonowy im dr Józefa Rostka w Raciborzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: kadry@szpital-raciborz.org  

Klauzula rekrutacyjna.pdf