Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Ogłoszenia i konkursy działu kadr 29.06.2023 r. – Oferta pracy – Kierownik SOR

29.06.2023 r. – Oferta pracy – Kierownik SOR

SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU

UL. GAMOWSKA 3, 47-400 RACIBÓRZ

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

KIEROWNIK

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wymagania niezbędne:

Kandydat powinien spełniać wymogi:

 • tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo
 • po drugim roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne i posiada jednocześnie specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii, neurologii lub kardiologii;

Opis stanowiska:

Kierowanie oddziałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, w sposób umożliwiający sprawne funkcjonowanie oddziału, zapewniający właściwą opiekę nad pacjentami, w tym m.in.:

 • planowanie i organizacja pracy podległego zespołu celem osiągnięcia jak najlepszej jakości usług medycznych, motywowanie zespołu do pogłębiania wiedzy, zachęcanie do pracy naukowej, prowadzenia prac badawczych, organizowanie szkoleń wewnątrzoddziałowych, informowanie na bieżąco o wszystkich nowościach
  z dziedziny wiedzy medycznej,
 • nadzór nad fachowym zabezpieczeniem obsługi aparatury i sprzętu medycznego, nad gospodarką lekami, środkami sanitarnymi i opatrunkowymi oraz ewidencją i rozchodem środków odurzających i silnie działających, nad dokumentacją medyczną – jej prawidłowym i terminowym sporządzaniem i przechowywaniem, nad Punktem Przyjęć Planowych,
 • dbanie o przestrzeganie przez personel medyczny praw pacjenta i wywiązywanie się̨
  z obowiązków względem pacjenta, kontrolowanie dyscypliny pracy, wspólne omawianie sposobu ustalania rozpoznania i metod leczenia wybranych przypadków chorobowych,
 • przeprowadzanie analizy kosztów jednostkowych i ogólnych oraz czuwanie nad
  ich racjonalizacją, wybieranie najkorzystniejszych ofert zaopatrzeniowych w trybie zamówień́ publicznych, kontrolowanie sprzętów administracyjno-gospodarczych pod kątem celowości zakupu, ewidencji, konserwacji, likwidacji itp.
 • utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego oraz ładu i porządku w oddziale, m.in. przepisów bhp, p.poż. oraz dotyczących zakażeń wewnątrz szpitalnych

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty).

KONTAKT: 032-755-50-55  kadry@szpital-raciborz.org

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, ul. Gamowska 3 lub przesyłać drogą e-mailową na adres: kadry@szpital-raciborz.org do dnia 21.07.2023 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Rejonowy im dr Józefa Rostka w Raciborzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: kadry@szpital-raciborz.org