Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Ogłoszenia i konkursy działu kadr 27.09.2023 r. – Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych – Lekarz, Ratownik medyczny

27.09.2023 r. – Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych – Lekarz, Ratownik medyczny

Ogłoszenie

Dyrekcja Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, działając na podst. art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ok. 130 tys. liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu powiatu raciborskiego.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Ogłoszenie

Zarządzenie w sprawie powołania komisji nr 010-DN-2023 z 25.09.2023.pdf

Formularz ofertowy dla lekarza

Wzór Umowy dla lekarza

Formularz ofertowy dla ratownika medycznego

Wzór Umowy dla ratownika medycznego

Klauzula Informacyjna RODO

Oświadczenie oferenta

Oświadczenie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu