Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Home Ogłoszenia i konkursy działu kadr 15.03.2023r. – Ogłoszenie Dyrekcja Szpitala Rejonowego ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

15.03.2023r. – Ogłoszenie Dyrekcja Szpitala Rejonowego ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie

Dyrekcja Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, działając na podst. art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ok. 130 tys. liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu powiatu raciborskiego.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01.06.2023 r. do 31.12.2024 r.

  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie oferenta
  5. Klauzula Rodo
  6. Oświadczenie
  7. Wzór umowy dla lekarza
  8. Wzór umowy dla ratowników medycznych